Zprávičky ze tříd

Projekt Den stromů - 8.A

Třída 8.A o pracovních činnostech připravovala prostor na školním pozemku pro sázení nových stromů. 

 

Jitka Radvanová


Mikroskopování při výuce přírodopisu 6.A

Mikroskopování při výuce přírodopisu 6.A

Mgr. Jitka Radvanová


3. A - Podzim

V naší třídě máme moc hezkou podzimní výzdobu vlastní výroby.
Z. Kotounová

3. A - Podzim3. A - Podzim


7.A Projekt "Jsem laskavec"

Ani sedmáci nezůstali pozadu a v rámci projektu "Jsem laskavec" připravují své překvapení. Jako jediní svůj dobrý skutek věnují přímo své škole. A co to bude? Dozvíte se v příští zprávičce. Markéta Kodadová

7.A Projekt "Jsem laskavec"


8.B Projekt "Jsem laskavec"

Také 8.B se zapojila do projektu, jehož cílem je páchat dobro. I oni si pilně připravují svůj dobrý skutek. Nechte se překvapit, co to bude. Budou potřebovat i Vaši pomoc. Kodadová Markéta

8.B Projekt "Jsem laskavec"


8.A - Projekt "Jsem laskavec"

S 8.A jsme se zapojili do celonárodního projektu "Jsem laskavec". Cílem této akce je vymyslet a uskutečnit dobrý skutek pro někoho v našem okolí. A jaký chvályhodný počin si osmáci vybrali se dozvíte příště. Markéta Kodadová

Všichni pilně pracují na svém dobrém skutku. Těšte se, vybrali si dobře.


Ozoboti ve výuce - třída 8.A, 9.A

V hodinách fyziky v třídách 8.A a 9.A opakujeme učivo z distanční výuky. Na jaře jsme ve škole zakoupili sadu ozobotů, a tak nové pomůcky používáme například při výuce rychlosti. První laboratorní práce z fyziky byla věnována určení rychlosti ozobotů, žáci si změří dráhu a čas, za který danou dráhu ozoboti ujedou. Práce se s novými pomůckami dětem líbila.

Měření času na dané dráze

Ilona Mašterová


Pracovní činnosti v 6.A

Dnes žáci 6.A pilně pracovali na školním pozemku.

Hrabání listíJitka Radvanová

 

 


4.A - Pracovní činnosti


Ukázka z hodiny PČ.  Děti vytvářely obrázky z plastových víček.

4.A - Pracovní činnosti4.A - Pracovní činnosti4.A - Pracovní činnosti

Jan Morkes, třídní učitel 4.A


Abeceda v 2.A

Učíme se abecedu ve třídě i v tělocvičně.

Učíme se v tělocvičně.

Učíme se v tělocvičně. 2

Učíme se v tělocvičně. 3 

Učíme se abecedu v tělocvičně.

Třídní učitelka 2.A Marie Kodadová


Výtvarná výchova v 1.A

Poslední páteční hodiny máme vyhrazeny pro kreativní tvoření. Tentokrát jsme spojili výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. V první hodině jsme si vysvětlili základy míchání barev a povídali i tom, jaké barevné spektrum vídáme v přírodě při různých ročních obdobích. Nakonec děti malbou vodovkami vytvořily barevný podklad. Při pracovních činnostech jsme procvičili prstíky při trhání a mačkání barevného papíru. Toto cvičení jemné motoriky je prospěšné právě v počátcích výuky psaní, a proto to v pondělí určitě půjde jako po másle. Díla nám teď visí na nástěnce vedle třídy, a tak může celá škola obdivovat, jak se nám práce povedla.

Mgr. Klára Kabátová

Mgr. Klára KabátováŽáci při tvoření


Zábavné adaptační odpoledne na školním hřišti

            Ve čtvrtek 16. září prožily třídy 7. A a 6. A celé odpoledne ve škole. Každá třída si zabrala část školního prostoru a společně se setkaly až při opékání buřtů a vystřídaly se u ohniště.

Sedmáci si zahráli fotbal a doplnili ho i vymýšlením úkolů pro sebe navzájem. Nejvíce se líbila běhací hra, která se musela pro velký úspěch opakovat.

Ani šesťáci se neobešli bez běhacích her, poté následovaly hry na přání. Před závěrem akce zbyla chvíle i na hraní stolního tenisu.

Žákům se ani nechtělo ze školy a nejraději by tu nocovali.

lM, MB

 


BOWLING 8.A a 9.A

            Dne 15. září 2021 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili zábavného odpoledne, které se konalo v Bowling baru. Žáci si nejenom zahráli bowling, zasoutěžili, ale i pobavili.

Vítěz z osmé třídy Aleš Láznička si s radostí a nadšením zahrál s „deváťáky“, kde obsadil krásné druhé místo. Vítězem 9.A se stal, stejně jako v loňském roce, Míra Vondra.

Mgr. Jitka Radvanová

Foto viz odkaz: https://www.zsbechyne.cz/galerie/bowling-8-a-a-9-a/


2.A Knížky a prázdniny

O hodině českého jazyka se děti  navzájem seznámily s knížkami, které přečetly o prázninách. Děti si povídaly o přečtených knížkách a navzájem si tyto knížky doporučovaly.

Děti a jejich přečtené knížky

 

 

Knížky, které děti přečetly o prázninách

Marie Kodadová, třídni učitelka 2.A