Tělocvična

Nové smlouvy k pronájmu tělocvičny

Nové smlouvy k pronájmu tělocvičny jsou připraveny k podpisu v kanceláři školy.


Pravidla pro používání tělocvičny

  • vstup povolen pouze ve sportovní obuvi se světlou podrážkou
  • přísný zákaz vstupu s jídlem, nápoji a botách na ven
  • zákaz parkování kol v budově
  • je nutné v tělocvičně větrat (otevřít protilehlá okna, spustit ventilátor, po vypnutí okna zavřít)
  • třiďte odpad, udržujte všude pořádek
  • každé závady a poškození nahlaste v kanceláři školy

                                                                                 

                                                                                  Mgr. Milan Petr

                                                                                                                           ředitel školy


Nepravidelná obsazenost tělocvičny

Nepravidelná obsazenost tělocvičny mimo uveřejněný harmonogram

Nepravidelná obsazenost tělocvičny


Ceník pronájmů tělocvičny

Ceník za pronájem tělocvičny, nebytových prostorů ve školním roce 2020/2021

Ceník pronájmů tělocvičny


Placení tělocvičny

ŽÁDÁM VŠECHNY SPORTOVNÍ SLOŽKY, ABY DO 27. 9. 2019 V KANCELÁŘI ŠKOLY, PODEPSALY NÁJEMNÍ A VÝPŮJČNÍ SMLOUVY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.
Děkuji.
Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Placení tělocvičny

 


Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2020-2021

V přiložené tabulce naleznete časový přehled pronájmu tělocvičny.

Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2020-2021