Tělocvična

Nepravidelná obsazenost tělocvičny

Nepravidelná obsazenost tělocvičny mimo uveřejněný harmonogram

Nepravidelná obsazenost tělocvičny


Ceník pronájmů tělocvičny

Ceník za pronájem tělocvičny, nebytových prostorů

Ceník - pronájem tělocvičny


Placení tělocvičny

ŽÁDÁM VŠECHNY SPORTOVNÍ SLOŽKY, ABY DO 27. 9. 2019 V KANCELÁŘI ŠKOLY, PODEPSALY NÁJEMNÍ A VÝPŮJČNÍ SMLOUVY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.
Děkuji.
Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Placení tělocvičny

 


Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2019-20

V přiložené tabulce naleznete časový přehled pronájmu tělocvičny.

Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2019-20