Tělocvična

Úhrada pronájmů

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do středy 15. 12. 2021.

                                                                                                                                Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                                 ředitel školy


Nepravidelná obsazenost tělocvičny

Nepravidelná obsazenost tělocvičny 

aktualizováno dne: 19.1.2022

Nepravidelná obsazenost tělocvičny

 

 


Nájemní smlouvy - podpisy

Zástupci složek, které si pronajímají tělocvičnu a nebytové prostory, se dostaví do konce září k podpisu nájemních smluv na školní rok 2021/2022.


Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Tabulka uvádí obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Aktualizováno dne 21.12. 2021


Uzavření tělocvičny

 Provoz a užívání tělocvičny: nadále platí krizové opatření vlády o uzavření vnitřních sportovišť. Toto nařízení se také týká doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen). Platné do odvolání.


Provoz a používání tělocvičny od 9.10.2020

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

Provoz a používání tělocvičny

Krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).


Pravidla pro používání tělocvičny

  • vstup povolen pouze ve sportovní obuvi se světlou podrážkou
  • přísný zákaz vstupu s jídlem, nápoji a botách na ven
  • zákaz parkování kol v budově
  • je nutné v tělocvičně větrat (otevřít protilehlá okna, spustit ventilátor, po vypnutí okna zavřít)
  • třiďte odpad, udržujte všude pořádek
  • každé závady a poškození nahlaste v kanceláři školy

                                                                                 

                                                                                  Mgr. Milan Petr

                                                                                                                           ředitel školy


Ceník pronájmů tělocvičny

Ceník za pronájem tělocvičny, nebytových prostorů ve školním roce 2020/2021

Ceník pronájmů tělocvičny


Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2020-2021

V přiložené tabulce naleznete časový přehled pronájmu tělocvičny.

Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2020-2021