Tělocvična

Pravidla pro používání tělocvičny

  • vstup povolen pouze ve sportovní obuvi se světlou podrážkou
  • přísný zákaz vstupu s jídlem, nápoji a botách na ven
  • zákaz parkování kol v budově
  • je nutné v tělocvičně větrat (otevřít protilehlá okna, spustit ventilátor, po vypnutí okna zavřít)
  • třiďte odpad, udržujte všude pořádek
  • každé závady a poškození nahlaste v kanceláři školy

                                                                                 

                                                                                  Mgr. Milan Petr

                                                                                                                           ředitel školy


Ceník za pronájem tělocvičny, nebytových prostorů platný od 1.1.2022

Základní škola Bechyně, Školní 293

Školní ulice 293, okres Tábor, IČO: 709 91 723, tel./fax: 381 213 016

 

Ceník za pronájem tělocvičny,

nebytových prostorů

 

Platný od 1. ledna 2022

 

Tělocvična

1 hodina                                                                              180,-Kč

celodenní sport. akce (šatny, sprchy)                            1300,-Kč                                    

Použití školního majetku, uskladnění stolů             +30,- Kč / hodina

Šatní skříňka                                                                 200,- Kč / rok

Venkovní hřiště

celodenní sportovní akce (šatny, sprchy)                          1000,- Kč                                 

 

Nebytový prostor, učebna

1 hodina                                                         od 100,- Kč do 150,- Kč

Měsíční pronájem nebytových prostorů          250,- až   2 000,- Kč

                                     

 

Pronájem se uskuteční na základě podepsané smlouvy.

Pronájem tělocvičny za finanční úhradu je platný od 1. ledna 2022. Úhrada pronájmu se týká všech zájmových a sportovních organizací, které nejsou vedeny pod hlavičkou bechyňských základních škol.

 

 

V Bechyni dne 1. 1. 2022

                                                                                 Mgr. Milan Petr

                                                                                   ředitel školy


Úhrada pronájmů

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do pátku 24. 6. 2022.

                                                                                                                                Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                   ředitel školy


Nepravidelná obsazenost tělocvičny

Nepravidelná obsazenost tělocvičny 

aktualizováno dne: 6.4.2022

Nepravidelná obsazenost tělocvičny

 

 

 


Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Tabulka uvádí obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Obsazenost tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Aktualizováno dne 21.12. 2021