Školská rada

Školská rada

Školská rada byla zvolena 20. září 2018 a pracuje ve složení:

 

Předseda:     RSDr. Josef Mičan  -  zástupce zřizovatele

Členové:        Mgr. Petra Zelenková  -  zástupce pedagogů

                       Dita Klasnová  -  zástupce rodičů