Informace

Provoz školní jídelny od 30. listopadu 2020

Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají obědy od 30. 11. automaticky přihlášeny.

Žáci, kteří nebudou využívat školní jídelnu, si musí obědy odhlásit. Výdej obědů do jídlonosiče pro žáky na distanční výuce: 11.00 – 11. 30 a 13.00 – 13.20

                                                                                                                 

                                                                                                                      Mgr. Milan Petr


Výdej stravy ve školní jídelně od 18. listopadu 2020

Výdej stravy ve školní jídelně od středy 18. 11.

10. 45 – 11. 30  –  cizí strávníci

11. 35  -  třída 2. A

11. 50 – třída 1. A

12. 30 – 13. 15 – žáci na distančním vzdělávání – jídlonosiče

 


Online objednávky obědů

Online objednávky objedů