Aktuality
Provoz školní družiny o pololetních a jarních prázdninách

Školní družina bude dle zájmu žáků navštěvujících školní družinu otevřena o pololetních i jarních prázdninách. Přihlášky jsou k dipozici u vychovatelek školní družiny.


Úprava výuky v době LVZ

V týdnu od 20.1. 2020 – 24.1.2020 z důvodu účasti většiny žáků 6 – 9. ročníků na lyžařském kurzu je upraven rozvrh výuky v těchto třídách.
Žáci, kteří se neúčastní kurzu, jsou spojeni do 2 skupin a výuka probíhá podle zvláštního rozvrhu.
Odpadají hodiny odpoledního vyučování. Rozvrh je umístěn na stránkách školy.


Informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků

Schůzky se mohou zúčastnit i zájemci z 5. a 7. tříd, kteří uvažují o podávání přihlášek na víceletá gymnázia.


Informace k lyžařskému výcvikovému zájezdu

Sraz přihlášených žáků v neděli 19. ledna ve 14.00 hodin, odjezd ve 14,30 hod od školy.
Upozornění pro řidiče: Autobus bude přistaven u zadního vchodu školy. Milí řidiči, zaparkujte tak, aby mohl autobus bezpečně nacouvat ke škole a nikdo a nic nebylo ohroženo.


Informace pro strávníky

Z důvodu školení zaměstnanců školní kuchyně školní jídelna v pátek 7. února 2020 NEVAŘÍ.


Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Ve středu 18.12.2019 byla zahájena spolupráce s rodilým mluvčím z Anglie panem Danem Lastem. Bude docházet do hodin anglického jazyka od 3. – 9.třídy, konverzovat se žáky, aby přivykli zvukové stránce anglického jazyka, nebáli se mluvit.
S panem Lastem se budou žáci setkávat minimálně do konce školního roku. Program je hrazen z projektu MAP II. ORP Tábor.


Pronájem prostor

Žádáme všechny složky, aby uhradily nájemné (září - prosinec) v kanceláři školy do 18.12.2019. Děkujeme


Vši ve škole

Prosím všechny rodiče, aby dětem kontrolovali vlasy. V některých třídách se stále vyskytují vši.


Pochvala jídelně

Školní jídelna pod vedením pana Dvorjančanského obdržela písemnou pochvalu za oběd 23. října 2019 a vstřícný přístup od žáků a učitelů ze Základní školy Mojžíš Ústí nad Labem. Celý text pochvaly přikládáme.


Suplování na stánkách školy

Počínaje 22. říjnem 2019 budou na stránkách školy uvedeny změny ve vyučování - ŠKOLA - SUPLOVÁNÍ.


Škola o prázdninách

O prázdninách proběhla výměna oken na pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. Instalovalo se osvětlení školního hřiště. V pavilonu 1.stupně bylo opraveno obložení stěn ( výmalba a obklady). Nainstalovali jsme dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.


Lyžařský výcvikový zájezd

LVZ pro žáky 2. stupně proběhne 19. - 24. ledna 2020.
Ubytování Chata Bližná, výcvik SKI AREÁL LIPNO.


Informační schůzka k lyžařskému kurzu

Informační schůzka k lyžařskému kurzu, který se uskuteční v lednu 2020, bude 10. září 2019 v učebně chemie na 2. stupni v 17.00 hodin.


Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.