Aktuality
Úhrada pronájmu
Mikuláš 2023
Mikulášský víceboj na ZŠ Školní
Pozvánka na ADVENTNÍ TRHY
Stávka
Třídní schůzky 23.11.2023
Stávka v Základní škole Bechyně, Školní 293

Vyjádření ředitele školy k jednodenní stávce, která se koná dne 27.11.2023


Facebook školy
Sběr papíru ve školním roce 2023-2024 - termíny svozu papíru
Úhrada pronájmu
Začátek nového školního roku 2023-2024
Nové ceny obědů od 1.3.2023

Podle vyhlášky o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů
rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Školní rok začíná 1. září a
končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda pro děti s dotací je od 1.3 2023
stanovena v této výši:
Děti 7 – 10 let = 29,- Kč, 11 – 14 let = 31,- Kč, 15 a více let = 34,- Kč.
Cizí strávníci: odběr do jídlonosiče 76,- Kč
při konzumaci v jídelně 76,- Kč


Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů
Online výuka - obecná pravidla
Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.