Aktuality
Volná pozice učitele/učitelky
Atletický čtyřboj v Táboře
Den dětí na městském stadionu - fotografie

Fotografie k vidění ....
2. června 2023 zveme žáky nejen naší školy na oslavu dne dětí na městském stadionu,
k vidění budou letecké modely, dopravní technika, další informace viz plakát.


Úhrada pronájmu
Dopravní hřiště
Rozhodnutí o přijetí žáků ve školním roce 2023-24
Florbalový turnaj O pohár města Bechyně 2023
Nové ceny obědů od 1.3.2023

Podle vyhlášky o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů
rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Školní rok začíná 1. září a
končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda pro děti s dotací je od 1.3 2023
stanovena v této výši:
Děti 7 – 10 let = 29,- Kč, 11 – 14 let = 31,- Kč, 15 a více let = 34,- Kč.
Cizí strávníci: odběr do jídlonosiče 76,- Kč
při konzumaci v jídelně 76,- Kč


Akce na jarní prázdniny DDM Tábor
Informace pro rodiče – plavecký výcvik SRNÍ duben 2023
Informace k lyžařskému kurzu
Burza škol 2022
Platba kroužků ve školním roce 2022-2023
PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Hurá do školy - setkání dětí a rodičů 1.A třídy
Organizace školního roku 2022-2023 skládačky pro žáky a rodiče
Organizace zahájení školního roku 2022-2023

Přehled výuky 1. - 6.9.2022


Opravné zkoušky ve školním roce 2021-2022
Škola nanečisto
Doučování žáků školy - Národní plán obnovy
Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů
Volby do školské rady 2021
Národní plán doučování
Online výuka - obecná pravidla
Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.


V týdnu od 6.3. do 10.3.2023 školní jídelna z provozních důvodů nevaří oběd č.2.