Aktuality
Volné místo - učitel / učitelka anglického jazyka
Příměstské tábory

Informace k příměstkým táborům v létě 2020 Léto plné zábavy


Příměstské tábory

Informace k příměstkým táborům v létě 2020 Léto plné zábavy


Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Ve středu 18.12.2019 byla zahájena spolupráce s rodilým mluvčím z Anglie panem Danem Lastem. Bude docházet do hodin anglického jazyka od 3. – 9.třídy, konverzovat se žáky, aby přivykli zvukové stránce anglického jazyka, nebáli se mluvit.
S panem Lastem se budou žáci setkávat minimálně do konce školního roku. Program je hrazen z projektu MAP II. ORP Tábor.


Vši ve škole

Prosím všechny rodiče, aby dětem kontrolovali vlasy. V některých třídách se stále vyskytují vši.


Pochvala jídelně

Školní jídelna pod vedením pana Dvorjančanského obdržela písemnou pochvalu za oběd 23. října 2019 a vstřícný přístup od žáků a učitelů ze Základní školy Mojžíš Ústí nad Labem. Celý text pochvaly přikládáme.


Škola o prázdninách

O prázdninách proběhla výměna oken na pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. Instalovalo se osvětlení školního hřiště. V pavilonu 1.stupně bylo opraveno obložení stěn ( výmalba a obklady). Nainstalovali jsme dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.


Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.