Aktuality
Vši ve škole

Prosím všechny rodiče, aby dětem kontrolovali vlasy. V některých třídách se stále vykytují vši.


Třídní chůzky 14.11.

Pravidelné podzimní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
Rozmístění učitelů v učebnách při konzultacích


Pochvala jídelně

Školní jídelna pod vedením pana Dvorjančanského obdržela písemnou pochvalu za oběd 23. října 2019 a vstřícný přístup od žáků a učitelů ze Základní školy Mojžíš Ústí nad Labem. Celý text pochvaly přikládáme.


Suplování na stánkách školy

Počínaje 22. říjnem 2019 budou na stránkách školy uvedeny změny ve vyučování - ŠKOLA - SUPLOVÁNÍ.


Inzerát

Nabídka pracovního místa.


Škola o prázdninách

O prázdninách proběhla výměna oken na pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. Instalovalo se osvětlení školního hřiště. V pavilonu 1.stupně bylo opraveno obložení stěn ( výmalba a obklady). Nainstalovali jsme dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.


Lyžařský výcvikový zájezd

LVZ pro žáky 2. stupně proběhne 19. - 24. ledna 2020.
Ubytování Chata Bližná, výcvik SKI AREÁL LIPNO.


Informační schůzka k lyžařskému kurzu

Informační schůzka k lyžařskému kurzu, který se uskuteční v lednu 2020, bude 10. září 2019 v učebně chemie na 2. stupni v 17.00 hodin.


Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.


Zahájení školního roku 2019/20

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019.