Aktuality
Příměstské tábory na Základní škole Bechyně, Školní 293
Třídní schůzky 18.4.2024
Předškolák 2024

Srdečně zveme předškolní děti na zábavné odpoledne do školy a tělocvičny.


Příměstské tábory Veselé vědy
Příměstské tábory v Bechyni - přihlašování

DDM Tábor zajišťuje příměstské tábory v Bechyni při ZŠ Bechyně, Školní 293, které jsou určeny pro děti od 7 do 11 let, v době od 7 do 16 hodin. Pro děti je zajištěn program plný her, zábavy a nebude chybět ani výlet. Na tábor děti přihlašujte online pomocí stránek DDM Tábor. S sebou oblečení na volný čas, svačinku, oběd je zajištěn.
Místo konání: ZŠ Bechyně, Školní 293
Věk a kapacita tábora: 7 let (ukončení 1. ročníku školy) - 11 let, 20 účastníků
Denní provoz: 7 - 16 hodin
Stravování: oběd 1x denně
Doprava: výlet v ceně tábora
Cena tábora: 1500 Kč, pro členy ZÚ při DDM Tábor 1300 Kč
Informace: Ing. Vlasta Brůčková, tel.: 381 202 824,
spv@ddmtabor.cz
Turnus A: 8. - 12. 7. 2024
Turnus B: 15. - 19.7. 2024
Turnus C: 12. - 16.8. 2024
Turnus D: 19. - 23. 8. 2024


Pravidla FIS pro zimní sportovce

Blíží se jarní prázdniny, někteří je budou trávit na horách, a tak připomínáme 10 pravidel FIS, jak se chovat na sjezdovce.


Výtvarné kurzy pro radost

Výtvarný ateliér Bernatice vás zve na výtvarné kurzy pro radost, které se konají v naší základní škole.
Přihlášky a rezervace viz přiložená pozvánka.


Webinář na téma kyberkriminalita

Webinář na téma kyberkriminalita pořádaný MAS Lužnice určený pro rodiče, učitele, trenéry a další, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Vysílání není určeno pro děti!
Webinář je zdarma.


Mikuláš 2023
Mikulášský víceboj na ZŠ Školní
Pozvánka na ADVENTNÍ TRHY
Stávka
Třídní schůzky 23.11.2023
Stávka v Základní škole Bechyně, Školní 293

Vyjádření ředitele školy k jednodenní stávce, která se koná dne 27.11.2023


Facebook školy
Začátek nového školního roku 2023-2024
Nové ceny obědů od 1.3.2023

Podle vyhlášky o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů
rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Školní rok začíná 1. září a
končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda pro děti s dotací je od 1.3 2023
stanovena v této výši:
Děti 7 – 10 let = 29,- Kč, 11 – 14 let = 31,- Kč, 15 a více let = 34,- Kč.
Cizí strávníci: odběr do jídlonosiče 76,- Kč
při konzumaci v jídelně 76,- Kč


Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů
Online výuka - obecná pravidla
Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.