Aktuality
Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ Bechyně, Školní 293
Příměstské tábory

Informace k příměstkým táborům v létě 2020 Léto plné zábavy


Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Ve středu 18.12.2019 byla zahájena spolupráce s rodilým mluvčím z Anglie panem Danem Lastem. Bude docházet do hodin anglického jazyka od 3. – 9.třídy, konverzovat se žáky, aby přivykli zvukové stránce anglického jazyka, nebáli se mluvit.
S panem Lastem se budou žáci setkávat minimálně do konce školního roku. Program je hrazen z projektu MAP II. ORP Tábor.


Vši ve škole

Prosím všechny rodiče, aby dětem kontrolovali vlasy. V některých třídách se stále vyskytují vši.


Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.