Aktuality
Inzerát

Nabídka pracovního místa.


Škola o prázdninách

O prázdninách proběhla výměna oken na pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. Instalovalo se osvětlení školního hřiště. V pavilonu 1.stupně bylo opraveno obložení stěn ( výmalba a obklady). Nainstalovali jsme dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.


Lyžařský výcvikový zájezd

LVZ pro žáky 2. stupně proběhne 19. - 24. ledna 2020.
Ubytování Chata Bližná, výcvik SKI AREÁL LIPNO.


Informační schůzka k lyžařskému kurzu

Informační schůzka k lyžařskému kurzu, který se uskuteční v lednu 2020, bude 10. září 2019 v učebně chemie na 2. stupni v 17.00 hodin.


Spojení tříd

Vedení školy informuje rodiče, že vzhledem k nízkému počtu žáků v osmém ročníku bude ve školním roce 2019/20 pouze jedna osmá třída.


Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.


Zahájení školního roku 2019/20

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019.