Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

 Kroužky pro 1.stupeň

1) Florbal chlapci + dívky od 1.– 5. třídy – Milan PETR

    pondělí 14:00 – 15:30

 

2) Sportovní klub H   – od 3. třídy – Marta Widlová

     úterý 15:00 – 16:30 max.10 žáků

 

3)  Klub deskových her – od 3.třídy – Jana a Roman Adamovi

     pondělí 1x za14 dní 15:00 – 16:30 max. 10 žáků

 

4) Malí cukráři novinka – od 4.třídy – Jana Adamová 1x za 14dni

     čtvrtek 15:00 – 16:30   max 8. žáků

 

5) Keramický kroužek    – od 1. – 4. třídy – Klára Kabátová

     úterý 1x za 14 dní    13:15 – 14:30 max 10dětí

 

6) Tanečky pro malé školáky – novinka – od 1. – 3. třídy – Martina Malová

     čtvrtek 15:00 – 16:30

 

7) Basketbal přípravka – novinka   od předškolních dětí + 1. – 2. třída – Ivana Syrovátková 

     čtvrtek 15:00 – 16:30

 

8) Basketbal – mladší žáci    Ivana Syrovátková

     pátek 15:30 – 16:30

 

9) Atletická přípravka – novinka    od 1. třídy – Alice Suchanová

     pátek (čas bude upřesněn)

 

11) Vaření 1 3.– 5. třída – Dana Lengerová

       středa 1x za 14 dní od 15:00 – 17:00

 

 

1. stupeň – přihlášky do kroužků předají žáci třídní učitelce/ třídnímu učiteli

Uzávěrka přihlášek do pátku 23.9.2022.

!!! Platby se vybírají až v měsíci říjnu 400Kč za kroužek.

 

 

Kroužky pro 2.stupeň

 

1)Florbal chlapci + dívky – Milan Petr – od 6. – 9.třída

    pátek 14:00 – 15:30

 

2) Příprava na příjímací zkoušky

     Ing. Ilona Mašterová pro žáky 9. tříd dle domluvy s vyučující

 

3) Keramický kroužek pro 5. – 9. třídu Klára Kabátová

     úterý 1x za 14 dní od 14:00 max 10 žáků

 

4) Tvořivá dílna –   pro 4. – 6. třídu   Zuzana Bejčková

     úterý –   14:00 –15:00

 

5) Not only a reading club – anglický jazyk pro 4. – 6. třídu – Zuzana Bejčková

     středa – 13:35 – 14:30

 

6)  Sketch Up – 3D modelování – pro  6. – 9. třídu – Josef Kreidl

      pondělí od 15:00 – 17:00 min. 5 žáků

 

7) Vaření 2 – pro 6. – 9. třídu –   Jana Valentová – max 9. žáků

     středa 1x za 14 dní od 15:00 – 17:00

 

8) Basketbal starší žáci – Ivana Syrovátková

     úterý od 18:00 – 19:00, pátek 16:30 – 17:30

 

9) Běh a kondiční cvičení 2. stupeň – Jan Pazourek

            Pondělí 14: 00 – 15:00

 

       

   2. stupeň – přihlášky do kroužku žáci doručí do kanceláře školy do pátku 23.9.2022

           !!!!Platby se vybírají až v měsíci říjnu 400Kč za kroužek.

 

Přehled kroužků ke stažení ZDE.

  

 

 

 


Kroužek SketchUp

Povídání o kečupu

SketchUp je software pro tvorbu 3D modelů, navržený pro profesionální architekty, stavební a strojní inženýry, ale i například pro filmové tvůrce a vývojáře počítačových her. Součástí programu je aplikace 3D Warehouse, tedy „zásobárna“ uživatelsky vytvořených komponent z celého světa.

Kroužek SketchUpu máme jednou týdně. Trvá pouhé 2 hodiny, ale i v tak omezené době toho lze stihnout mnoho. Všem těm kouzlům, například jak z ničeho vznikne letadlo, náš učí pan Kreidl, zkušený a vášnivý modelář letadel a různých dalších modýlků. Během počátečních 4-6 hodin jsme se naučili základy SketchUpu a dnes si již někteří z nás modelují například tanky. Přesto že se zatím příliš realitě nepodobají, časem nám to určitě půjde lépe. Pokud si někdo neví rady s nějakou částí nebo tvarem, pan Kreidl rád poradí. Na kroužek nás chodí obvykle 8 kluků.

Myslím si, že je to zábavný způsob, jak získat zkušenosti s modelovacími programy, které se nám budou v budoucnosti hodit. Díky tomuto kroužku začalo dokonce vedení školy uvažovat nad zakoupením 3D tiskárny. Škola by tak zvýšila svojí technickou úroveň a pomohla by tím budoucím modelářům realizovat jejich nápady a získat zkušenosti, užitečné pro budoucí studium nebo povolání.

Matyáš Vilím, 9.A