Povinné informace
1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. IČO
7. Plátce daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů
11. Předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
13. Licenční smlouvy
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím