Povinné informace

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ70991723