Projekty tříd
72 hodin se 6.A
Halloweenská výzva
Slevy kolem nás
Projekt 72 hodin
Projekt Jaro v 1. třídě
PROJEKTOVÝ DEN OSMÉ TŘÍDY - DEN VODY
Zima v 1.A
Válec a kruhy nejen v obilí

Projekt v 9. ročníku


Barevný týden v naší škole
Podzim v 1.A
Halloween - projekt třídy 3.A
Svatý Václav - projekt třídy 3.A
Projektové dny v 8. A, 8.B a 9.A
Projekt KUBISMUS
Projekt „Jsem laskavec“ v 7.A
8.A – Projekt  „Jsem laskavec“ – Úklid zahrady  MŠ Jahůdka v Bechyni
8.B – Projekt „Jsem laskavec“ – Sbírka pro Útulek zvířat v Táboře
Den stromů - projekt 6. ročníku
Projekt 2.A - Halloween
6. A - Projekt "DEN STROMŮ"
PROJEKT 2.A - DOMÁCÍ MAZLÍČEK - MORČE
Bechyně - naše město -projekt třídy 3.A
Identita - projekt 8.A

Naše škola byla oslovena, abychom vstoupili do celorepublikového projektu: Veřejné čtení jmen obětí holocaustu. 27. leden je Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.