Projekty tříd

Projektové dny v 8. A, 8.B a 9.A

V pátek 18. března se osmáci a deváťáci seznámili se zásadami první pomoci (PP). Teoretickou i praktickou částí je perfektně provedl absolvent naší školy Dalibor Prokša, který letos maturuje na střední škole TRIVIS v Jihlavě.

               V úterý 22. března na Mezinárodní den vody osmáci navštívili čistírnu odpadních vod v Bechyni na Parkánech. Odprezentovali vybraná témata týkající se vody, např. slaná, sladká, pitná voda, živočichové žijící ve vodě atd. Tématu voda se věnovali v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu i ve výtvarné výchově.

               Cílem těchto projektů bylo, aby si žáci uvědomili důležitost vody jako základní podmínky života na naší planetě a aby si prohloubili znalosti a dovednosti zásad PP.

               Musím všechny žáky pochválit za aktivní přístup a zájem o projektové dny.

Fotografie z projektu První pomoc:https://www.zsbechyne.cz/galerie/projekt-prvni-pomoc-v-8-ab-9-a/

Fotografie z projektu Den vody:https://www.zsbechyne.cz/galerie/projekt-den-vody/

Návštěva ČOV

                                                                                                                Mgr. Jitka Radvanová