Prázdninový provoz školní jídelny

Prázdninový provoz školní jídelny

Cizí strávníci – 10. 45 – 11. 30

Děti /tábory/ – skupina 1 – 11. 45 – 12. 10

Děti /tábory/ – skupina 2 – 12. 20 – 12. 45

 

Všechna jídla se vydávají uvnitř školní jídelny.

Žádám o dodržování přidělených časů.                                                                                                          Milan Petr


Nové ceny obědů

Nové ceny obědů


Výdej obědů pro registrované strávníky ( i žáky obou škol)

Vzhledem k mimořádné situaci, po projednání s vedením města Bechyně a ve snaze pomoci rodičům i veřejnosti, začíná od pondělí 6. dubna výdej stravy ve Školní ulici.
Základní škola, Školní 293 obnovuje výdej obědů pouze do jídlonosičů nejen pro „cizí“ registrované strávníky školní stravovny, ale i nově pro žáky obou základních škol.
Cena oběda je stále 60,- Kč. U žáků škol se jedná o nedotovaný oběd (nejsou přítomni ve škole), to znamená, že porce i cena odpovídá částce platby jako u ostatních strávníků.

Vzhledem k mimořádné situaci, po projednání s vedením města Bechyně a ve snaze pomoci rodičům i veřejnosti, začíná od pondělí 6. dubna výdej stravy ve Školní ulici.

Základní škola, Školní 293 obnovuje výdej obědů pouze do jídlonosičů nejen pro „cizí“ registrované strávníky školní stravovny, ale i nově pro žáky obou základních škol.

Cena oběda je stále 60,- Kč. U žáků škol se jedná o nedotovaný oběd (nejsou přítomni ve škole), to znamená, že porce i cena odpovídá částce platby jako u ostatních strávníků.

Pravidla odběru stravy:

Oběd pro všechny tyto strávníky bude vydáván jen do jídlonosičů, do budovy jídelny či školy mají i nadále tito strávníci vstup přísně zakázán.

Přístup k okénku na výdej stravy pro všechny zájemce je vraty u školní jídelny.

Pro oběd si mohou přijít rodiče žáků, ale i samotní žáci.

Výdej obědů bude probíhat každý den od 10. 45 do 12. 30 hodin ve výdejovém okénku – uzavřené rampy školní stravovny. Pro seniory starší 65 let je vyčleněn čas 10. 45 – 11. 15 /mohou i později/, ostatní uživatelé služby od 11. 15 do 12. 30

 Strávník si přinese jídlonosič, v okénku /na rampě/ho položí na připravenou plastovou nádobu a vyčká, až mu pracovnice kuchyně oběd připraví k odebrání. Potom bez zbytečného otálení opouští venkovní objekt školy.

Pro všechny zájemce o tento druh stravování platí i zde stávající hygienická opatření a nařízení vlády ČR za mimořádné situace.

Povinná rouška

Dodržování minimálně 2 m odstupu

Kdo ze stávajících zaregistrovaných „ cizích“ strávníků a žáků obou bechyňských škol má zájem se po dobu uzavření škol stravovat touto formou, musí si oběd přihlásit do systému stravování elektronicky na email stravovna@zsbechyne.cz, telefonicky do kanceláře školní jídelny (381 213 144) či lístečkem do schránky u vchodu do kanceláře stravovny. Takto je třeba si zajistit oběd nejpozději do středy 1. dubna, aby se s výdejem mohlo začít již v pondělí 6. dubna.  

Po celou dobu tohoto stravování nebude možnost výběru jídel.

 

 

Mgr. Milan Petr

ředitel školy