Družina
Další projekty školní družiny - únor, březen 2024
Zážitkový kurz první pomoci
Koloběžkové závody
Navýšení úplaty za školní družinu
ŠVP školní družiny, vnitřní řád školní družiny
Celoroční plán práce školní družiny pro školní rok 2022-2023
Informace ke školní družině zejména pro 1. třídu
Spaní v družině 2022
Jarní projekt školní družiny
Cesta za pokladem
Školní družina - poplatky