Družina
ŠVP školní družiny, vnitřní řád školní družiny
Školní družina v září 2022
Celoroční plán práce školní družiny pro školní rok 2022-2023
Informace ke školní družině zejména pro 1. třídu
Spaní v družině 2022
Jarní projekt školní družiny
Cesta za pokladem
Školní družina - poplatky