Školní rok 2022-2023
Příměstský tábor 14.8.-18.8.2023

Program a fotografie z příměstského tábora, který se konal v termínu 14.8.-18.8.2023 pod vedením Mgr. Jitky Radvanové a Zuzany Radvanové.


Platba kroužků ve školním roce 2022-2023
Konzultace učitelů

Každý vyučující má určené konzultační hodiny, při kterých se rodiče/zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě informovat na prospěch svého dítetě, či řešit potřebné záležitosti i mimo celoškolní třídní schůzky. Prosíme rodiče, aby se vždy s vyučujícím na schůzce domluvili emailem nebo zprávou v DM software (škole online). Děkujeme.


Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích - MŠMT