Výchovné poradenství a školní metodik prevence
Webinář na téma kyberkriminalita

Webinář na téma kyberkriminalita pořádaný MAS Lužnice určený pro rodiče, učitele, trenéry a další, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Vysílání není určeno pro děti!
Webinář je zdarma.


Hrdinové řemesel
Profesní orientace
Konzultační hodiny školního metodika prevence 2023/2024
Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek 2023-2024

PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
(Školní rok 2023/2024)


Školní preventivní program pro odhalování a řešení šikany 2023-2024
Preventivní program – školní neúspěšnost
Program poradenských služeb ve škole
Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce 2023-2024
Revolution Train Tábor, protidrogová prevence
Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů
Ombudsman dětem
Desatero, jak přežít na silnicích

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech