Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Pracovní náplň výchovného poradce pro školní rok 2021-2022

Pracovní náplň výchovného poradce pro školní rok 2021 - 2022 naleznete na odkazu  ZDE.

 


Revolution Train Tábor, protidrogová prevence

V pondělí 13. 12. 2021 proběhne interaktivní preventivní protidrogový program Revolution train v Táboře pro žáky 8. a 9. tříd. Odpolední program je určen pro rodiče. Vstup zdarma. Více viz leták.

Revolution Train Tábor, protidrogová prevence

 


Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Cílem střediska je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům.

Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc dětem a rodičům/osobám zodpovědným za výchovu v problémech spojených s vývojem a dospíváním.

Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

 

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

  • Komunikační problémy
  • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
  • Krize dospívání
  • Zhoršení školního prospěchu
  • Záškoláctví
  • Útěky z domova
  • Krádeže
  • Kontakt s drogou, alkoholem
  • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
  • Šikana (oběti, agresoři)

 

Kontaktní adresa

Středisko výchovné péče Tábor

Vídeňská 2761 (Sezimovo Ústí)

390 01 Tábor

Tel: 604 206 353, 604 213 104, 604 722 479, 604 265 773

e-mail: svptabor@vucernovice.cz

www: www.vucernovice.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce 2021/2022

Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Markéty Kodadové ve školním roce 2021/2022 jsou:

Pondělí : 11:00 - 11:40

Středa: 13:35 - 14:15

Po telefonické domluvě kdykoliv.


Konzultační hodiny školního metodika prevence 2021/2022

Školní metodik prevence

Mgr. Martina Bočková

Konzultační hodiny: středa 12:45 – 13:30

Nebo dle telefonické domluvy

 


Webinář pro rodiče o reprodukčním zdraví mladistvých

Webinář pro rodiče o reprodukčním zdraví mladistvých

Krásný den, milí rodiče, zveme vás a vaše dospívájící děti na webinář na téma Reprodukční zdraví mladistvých!

Pokud jste rodič dítěte mezi 9. – 15. rokem, nenechte si webinář ujít!

Webinář je zdarma a není třeba se na něj registrovat. 

Veškeré informace naleznete a odkazy ZDE.


Kyberdítě a jeho sítě

Webinář pro rodiče, učitele a vychovatele

Více informací naleznete na letáku ZDE.


Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek 2021-2022

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek naleznete na odkazu  ZDE.


Školní preventivní program pro odhalování a řešení šíkany 2021-2022

Školní preventivní program pro odhalování a řešení šíkany ve školním roce 2021-2022 naleznete na odkazu ZDE.

Program proti šikanování naleznete na odkazu ZDE.


Desatero, jak přežít na silnicích

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrncem o vážných věcech

https://www.youtube.com/watch?v=_fPljO_oy0g