Družina

Informace ke školní družině zejména pro 1. třídu

Školní družina

 

Telefon: 728 968 065

Pracovní doba: 6:00 – 7:45

                                                  11:40 – 16:30

 

Platba: 150,- Kč za měsíc

  • Založit účet (  var. symbol obdržíte v ŠD )

zadat měsíční trvalý příkaz na 150,-

  • Číslo účtu školy 704448399/0800
  • Pouze výjimečně hotově v kanceláři školy

 

Přinést si převlečení na zahradu – stačí tepláky nebo legíny

Všechny věci – kalhoty, trička, boty, přezůvky, baťohy, penály, bundy, … PODEPSAT !!!

Pokud půjde dítě ze ŠD domů v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, je nutné přinést napsanou změnu na lístečku opatřeném datem a podpisem.

NEUVOLŇUJEME NA TELEFONICKÝ HOVOR !!!

Pokud má u sebe dítě mobil, ŠD za něj nenese zodpovědnost. Je nutné, aby dítě nosilo denně svůj čip, který mu slouží k odběru stravy v jídelně a zároveň k otevření dveří při vstupu do ranní družiny.

 

Z DŮVODU  BEZPEČNOSTI JE NUTNÉ POŘÍDIT  SI  DALŠÍ  ČIP ( pro rodiče )  K OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO DRUŽINY,  KTERÝ JE NAPROGRAMOVÁN OD 12.00 – 16.30 hod. !!!

( k vyzvednutí v kanceláři školy )