Projekt První pomoc v 8.AB, 9.A

Projekt První pomoc v 8.AB, 9.A

První pomoc s přednášejícím
První pomoc s přednášejícím
Praktická ukázka první pomoci
Praktická ukázka první pomoci
Praktická ukázka první pomoc
Praktická ukázka první pomoc
Trénink PP
Trénink PP
Praktická ukázka první pomoc
Praktická ukázka první pomoc
Nosítka
Nosítka
Stolička
Stolička
Stolička
Stolička
Společné foto žáků účastnících se první pomoci
Společné foto žáků účastnících se první pomoci
Společné foto žáků účastnících se první pomoci
Společné foto žáků účastnících se první pomoci
Společné foto žáků účastnících se první pomoci
Společné foto žáků účastnících se první pomoci