Projekty tříd

Bechyně - naše město -projekt třídy 3.A

Během měsíců září a říjen jsme ve 3.A uskutečnili projekt „Bechyně – naše město“. Žáci se při něm seznámili s historií města, jeho památkami a významnými budovami, pověstmi o městě a okolí, s osobnostmi, které se v našem městě narodili, žili a studovali.

Celý projekt byl vytvořený na základě vlastního poznávání města při vycházkách. Získávali jsme informace o důležitých objektech ve městě a tyto poznatky jsme využili při praktické činnosti s textem a plánkem města. Dalším zdrojem informací bylo vyhledávání na internetu.

Věřím, že projekt napomůže žákům alespoň v malé míře k utváření pozitivního vztahu k našemu městu.

 

Mgr. S. Ingrová