Aktuality

Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.

Telefonní číslo do sborovny 1. stupně 381 212 601

Telefonní číslo do sborovny 2. stupně 381 212 600