Aktuality

Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven

Informace pro rodiče žáků k omlouvání žáků třídním učitelům a telefonické kontakty do sboroven.

Pokyny pro užívání telefonních linek do sboroven