Aktuality

Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Středisko výchovné péče v Táboře – ambulantní pomoc při řešení problémů

Cílem střediska je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům.

Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc dětem a rodičům/osobám zodpovědným za výchovu v problémech spojených s vývojem a dospíváním.

Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou.

Konkrétní problémy řešíme především ambulantními schůzkami, které mohou být jak jednorázové, tak opakované nebo se může jednat o dlouhodobou spolupráci.

V případě potřeby zajišťujeme i krizovou telefonickou komunikaci nebo terénní službu.

 

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

  • Komunikační problémy
  • Vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami)
  • Krize dospívání
  • Zhoršení školního prospěchu
  • Záškoláctví
  • Útěky z domova
  • Krádeže
  • Kontakt s drogou, alkoholem
  • Agresivita (neadekvátní řešení situací)
  • Šikana (oběti, agresoři)

 

Kontaktní adresa

Středisko výchovné péče Tábor

Vídeňská 2761 (Sezimovo Ústí)

390 01 Tábor

Tel: 604 206 353, 604 213 104, 604 722 479, 604 265 773

e-mail: svptabor@vucernovice.cz

www: www.vucernovice.cz