Aktuality

Online výuka - obecná pravidla

Online výuka - obecná pravidla

Při online výuce je ze strany žáka nutné dodržovat:

-  mít vypnutou televizi nebo být v klidné části bytu

- mít nachystané pomůcky, učebnice, sešity aj. na hodinu

- zbytečně neodcházet od PC bez vědomí vyučujícího

- nekomunikovat s ostatními členy rodiny

-  nepoužívat mobilní telefon pro komunikaci se spolužáky

- zúčastnit se celé online hodiny (pouhé přihlášení se a následná nekomunikace není brána jako účast), plně se věnovat sledování online hodiny

- na požádání mít zapnutou kameru nebo mikrofon, komunikovat a reagovat na vyučujícího

-  při testech pracovat samostatně, bez účasti rodičů

 

Dále je při hodinách nežádoucí účast rodičů a sourozenců, zásahy rodičů do výkladu učitele, napovídání správných odpovědí a jiné rušivé momenty, které rozptylují pozornost žáka a ruší ostatní účastníky online hodiny. 

Rodiče žáků, kteří zanedbávají účast na online výuce, budou vždy na konci týdne informování o tomto stavu. Omluvu z online hodiny (nemoc, návštěva lékaře, technické potíže) provádí výhradně zákonný zástupce žáka, dle školního řádu nejpozději do 3 kalendářních dnů. O neúčasti informuje učitele daného předmětu nebo třídního učitele.

Dopis rodičům naleznete ZDE.


Vedení školy