Tělocvična

úhrada pronájmu

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do pátku 21. 6. 2024.

                                                                                                                                 Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                   ředitel školy