Tělocvična

Úhrada pronájmu

Žádám zástupce sportovních složek, aby se v době od 25. 9. do 6. 10. dostavili do kanceláře školy k podpisu nových nájemních a výpůjčních smluv.

 

                                                                                                                                Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                   ředitel školy