Kontakt

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. družina 728 968 065
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600


e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz

Stručně o škole

Naše Základní škola Bechyně, Školní 293 má ve svém školním vzdělávacím programu motto: „ Škola - brána do života“. Jejím cílem je nejen vzdělat, ale i vychovat člověka, který bude všestranně připraven nejen na další studium, ale získá i správné návyky, chování, zodpovědnost a komunikaci ve společnosti. Na 1. stupni je do učebního plánu zahrnuta dramatická výchova, která rozvíjí právě schopnosti komunikace.

Na 2. stupni se škola zaměřuje a rozšiřuje hodiny jazyků, kdy posiluje učební plán o hodiny českého a anglického jazyka. V 6. – 9. ročníku mají žáci i hodiny informační a komunikační technologie. V oblasti rozvoje komunikace pak žáci 2. stupně mohou pokračovat v dramatické výchově v rámci dramatického kroužku. Ve volnočasových aktivitách mohou děti vybírat mezi řadou kroužků, například keramickým, kroužkem vaření a řadou sportovních.

Nejnovější akce

1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-22 |
Florbal okresní turnaj

Úspěch našich dívek na florbalovém okresním turnaji. Blahopřejeme ke krásnému 2. místu!


Všechny akce

Anketa

Kolik hodin průměrně strávíš u počítače každý den?

Aktuality

Zpívání u stromečku
Další vánoční píseň v adventním období v podání našich žáků 1. stupně.
více
Pravidelné zpívání u stromečku
V pondělí 2. prosince začalo pravidelné zpívání vánočních koled u stromečku.
více
Podzimní práce na školním pozemku
Podzimní práce na školním pozemku Pracovní činnosti v 8.A
více
Kroužek SketchUp
Povídání o kečupu
více
Pochvala jídelně
Školní jídelna pod vedením pana Dvorjančanského obdržela písemnou pochvalu za oběd 23. října 2019 a vstřícný přístup od žáků a učitelů ze Základní školy Mojžíš Ústí nad Labem. Celý text pochvaly přikládáme.
více

Projekty

Úvodní stránka - Loga a projekty

Peníze školám

Ovoce do škol

Nadace ČEZ