Kontakt

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Mobil kancelář 603 524 909
Tel. ředitel 381 212 329
Mobil ředitel 777 335 954

Tel. jídelna 381 213 144
Mobil jídelna 731 116 312
Tel. družina 723 593 326
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600


e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz

Stručně o škole

Naše Základní škola Bechyně, Školní 293 má ve svém školním vzdělávacím programu motto: „ Škola - brána do života“. Jejím cílem je nejen vzdělat, ale i vychovat člověka, který bude všestranně připraven nejen na další studium, ale získá i správné návyky, chování, zodpovědnost a komunikaci ve společnosti. Na 1. stupni je do učebního plánu zahrnuta dramatická výchova, která rozvíjí právě schopnosti komunikace.

Na 2. stupni se škola zaměřuje a rozšiřuje hodiny jazyků, kdy posiluje učební plán o hodiny českého a anglického jazyka. V 6. – 9. ročníku mají žáci i hodiny informační a komunikační technologie. V oblasti rozvoje komunikace pak žáci 2. stupně mohou pokračovat v dramatické výchově v rámci dramatického kroužku. Ve volnočasových aktivitách mohou děti vybírat mezi řadou kroužků, například keramickým, kroužkem vaření a řadou sportovních.


Anketa

Kolik hodin průměrně strávíš u počítače každý den?

Aktuality

Úplata za školní družinu pro šk. rok 2024/2025
více
Opravné zkoušky 2024
více
Almanach 60 let ZŠ Bechyně školní 293
více
Příměstské tábory na Základní škole Bechyně, Školní 293
více
Úřední hodiny o letních prázdninách
více

Projekty

Úvodní stránka - Loga a projekty

Peníze školám

Ovoce do škol

Nadace ČEZ