Kontakt

Základní škola
Školní 293
391 65 Bechyně


Tel. kancelář 381 213 016
Tel. ředitel 381 212 329
Tel. jídelna 381 213 144
Tel. jídelna (mobil) 731 116 312
Tel. družina 723 593 326
Sborovna 1.st. 381 212 601
Sborovna 2.st. 381 212 600


e-mail (škola):
info@zsbechyne.cz

e-mail (stravovna):
stravovna@zsbechyne.cz

Stručně o škole

Naše Základní škola Bechyně, Školní 293 má ve svém školním vzdělávacím programu motto: „ Škola - brána do života“. Jejím cílem je nejen vzdělat, ale i vychovat člověka, který bude všestranně připraven nejen na další studium, ale získá i správné návyky, chování, zodpovědnost a komunikaci ve společnosti. Na 1. stupni je do učebního plánu zahrnuta dramatická výchova, která rozvíjí právě schopnosti komunikace.

Na 2. stupni se škola zaměřuje a rozšiřuje hodiny jazyků, kdy posiluje učební plán o hodiny českého a anglického jazyka. V 6. – 9. ročníku mají žáci i hodiny informační a komunikační technologie. V oblasti rozvoje komunikace pak žáci 2. stupně mohou pokračovat v dramatické výchově v rámci dramatického kroužku. Ve volnočasových aktivitách mohou děti vybírat mezi řadou kroužků, například keramickým, kroužkem vaření a řadou sportovních.


Anketa

Kolik hodin průměrně strávíš u počítače každý den?

Aktuality

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
více
Termíny svozu papíru do konce roku 2022
více
Obsazenost tělocvičny pro školní rok 2022-2023
více
Čechoslováci ve službách RAF - přednáška
více
Konzultace učitelů
Každý vyučující má určené konzultační hodiny, při kterých se rodiče/zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě informovat na prospěch svého dítetě, či řešit potřebné záležitosti i mimo celoškolní třídní schůzky. Prosíme rodiče, aby se vždy s vyučujícím na schůzce domluvili emailem nebo zprávou v DM software (škole online). Děkujeme.
více

Projekty

Úvodní stránka - Loga a projekty

Peníze školám

Ovoce do škol

Nadace ČEZ