Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne na obou bechyňských školách v pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 18.00. Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

                                                                      

www.zsbechyne.cz (ZŠ Bechyně, Školní 293)

www.zslibusina.cz (ZŠ Františka Křižíka Bechyně)

 

 

Odklad povinné školní docházky

V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud nebude tento termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

 

                           Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

                           Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně