Zápis do 1. ročníku

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu: pátek 5. 4. 2024 od 14:00 h. do 18:00 h. – hlavní vchod

 

Podmínky zápisu: Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2017

do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky.

 

Materiály:

- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- zápisový list pro školní rok 2024/2025

- žádost o odklad

 

Dokumenty:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz

 

Vyzvednutí materiálů:

- materiály budou volně ke stažení na stránkách školy www.zsbechyne.cz

(škola/zápis)

- přímo u zápisu

- ve stojanech v mateřské škole Jahůdka

 

Průběh zápisu:

Při zápisu 5. 4. 2024 každý zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno na hromadném rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Zveřejnění výsledků zápisu:

Dne 22. 4 2024 bude na webových stránkách školy, na vstupu do školy a na nástěnce u bývalé Komerční banky zveřejněno hromadné rozhodnutí, kde budou přijatí žáci uvedeni podle čísel.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky, by měli do konce dubna 2024 doručit do školy doporučující posouzení odkladu školským poradenským zařízením a doporučující posouzení dětského lékaře.

 

 

Dokumenty ke stažení potřebné k zápisu do 1. ročníku 

žádost o  přijetí: /www/zsbechyne/fs/zadost-o-prijeti-2024.pdf

                         /www/zsbechyne/fs/zadost-o-prijeti-2024.docx

žádost o odklad školní docházky: /www/zsbechyne/fs/zadost-o-odklad-2024.pdf

                                                    /www/zsbechyne/fs/zadost-o-odklad-2024.docx

zápisní lístek: /www/zsbechyne/fs/zapisni-listek-2024.pdf

                      /www/zsbechyne/fs/zapisni-listek-2024.docx