Zápis do 1. ročníku

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu: pátek 8. 4. 2022 od 14:00 h. do 18:00 h. – hlavní vchod

Podmínky zápisu: Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022 povolen odklad povinné školní docházky.

Materiály:

- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- zápisový list pro školní rok 2022/2023

- žádost o odklad

Dokumenty:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz

 

Vyzvednutí materiálů:

- materiály budou volně ke stažení na stránkách školy www.zsbechyne.cz  (škola/zápis)

- přímo u zápisu

- ve stojanech v mateřské škole

Průběh zápisu:

Při zápisu 8. 4. 2022 každý zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno na hromadném rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zveřejnění výsledků zápisu:

Dne 21. 4 2022 bude na stránkách školy, na vstupu do školy a na nástěnce u Komerční banky zveřejněno hromadné rozhodnutí, kde budou přijatí žáci uvedeni podle čísel.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky, by měli do konce dubna 2022 doručit do školy doporučující posouzení odkladu školským poradenským zařízením a doporučující posouzení dětského lékaře.

 

Co můžeme nabídnout:

 • Dramatická výchova (1. – 3. ročník)
 • Zájmové a sportovní kroužky
 • Školní družina od 6.00 do 16.30
 • Venkovní prostory družiny (houpačky, pískoviště, prolézačky, domeček, autíčka, koloběžky,….)
 • Multifunkční sportovní areál
 • Týdenní plavecký výcvik v Srní na Šumavě (3. a 4. třída)
 • Lyžařský výcvik (7. – 8. třída)
 • Anglický jazyk od 3. třídy
 • Moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, počítačová učebna, učebna robotiky,…)
 • Povinná výuka Nj od 7. třídy
 • Elektronické žákovské knížky, komunikace v platformě ŠKOLA ONLINE
 • Herní prvky na podlahách prvního stupně
 • Školní jídelna s vývařovnou – možnost výběru ze dvou jídel

 

Třídní učitelka budoucí 1. A - Mgr. Zora Kotounová

Vyhláška s informacemi o spádových oblastech ZDE

Organizace zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023