Zápis do 1. ročníku

Dokumenty potřebné k zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ

Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku základní školy sdělíme dle podmínek k uskutečnění zápisu dle příslušných opatření vlády.

Dokumenty potřebné k zápísu naleznete níže:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

Žádost o odklad povinné škloní docházky

Další přílohy ke stažení, ve kterých naleznete rady a doporučení pro rodiče a předškoláky.

Dotazník školní zralosti

Doporučení pro rodiče

Desatero pro rodiče