Zápis do 1. ročníku

Co můžeme nabídnout

 • Dramatická výchova (1. – 3. ročník), besedy s autory dětských knih, spolupráce s městskou knihovnou
 • Zájmové a sportovní kroužky ve spolupráci s DDM Tábor
 • Příměstské tábory v době hlavních prázdnin ve spolupráci s DDM Tábor
 • Školní družina od 6.00 do 16.30, projektové dny a divadelní představení v rámci ŠD
 • Venkovní prostory družiny (houpačky, pískoviště, prolézačky, domeček, autíčka, koloběžky…)
 • Multifunkční sportovní areál
 • Rekonstruovaná tělocvična školy
 • Týdenní plavecký výcvik v Srní na Šumavě (3. a 4. třída)
 • Děti do bruslí (1. a 2. třída)
 • Školní knihovna na 1. stupni, otevřená školní knihovna na 2. stupni
 • Lyžařský výcvik (7. – 8. třída)
 • Zájezd do Anglie (2. stupeň)
 • Anglický jazyk od 3. třídy
 • Moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, počítačová učebna, učebna robotiky…)
 • Mobiliář IT techniky: možnost zapůjčení notebooků
 • Třídní a školní projektové dny
 • Herní prvky na podlahách prvního stupně
 • Venkovní stolní tenis
 • Povinná výuka Nj od 7. třídy
 • Elektronické žákovské knížky, komunikace v platformě ŠKOLA ONLINE
 • Školní jídelna s vývařovnou