Zápis do 1. ročníku

Co může prvňáček od naší školy očekávat v průběhu devíti let?

Co může prvňáček od naší školy očekávat v průběhu devíti let?

 1. Kvalitní výuku na interaktivních tabulích.
 2. Výuku v počítačových učebnách na výukových programech.
 3. Využívání dataprojektoru při výuce.
 4. Provádět prezentace z jednotlivých témat v předmětech (ve vyšších ročnících).
 5. Povinná výuka Aj od 3. třídy.
 6. Kroužky již od 1. ročníku.
 7. Povinná výuka Nj od 7. třídy.
 8. Elektronické žákovské knížky, komunikace v platformě ŠKOLA ONLINE.
 9. Možnost navštěvovat kroužky florbalu, vaření, keramiky, dramatické výchovy, dívčího klubu, pohybových her, doučování, konverzace v Aj.
 10. Zúčastňovat se olympiád v atletice, Čj, D, Aj, M, Z, recitace.
 11. Zúčastnit se týdenního plaveckého výcviku v Srní na Šumavě (3. a 4. třída).
 12. Zúčastnit se lyžařského výcviku.
 13. Na 1. stupni navštěvovat školní družinu a její areál.
 14. V rámci výuky využívat kopírky a tiskárny.
 15. Tematické projektové dny tříd, celé školy.
 16. Možnost aktivního odpočinku o přestávkách i volných hodinách (venkovní stolní tenis, šachy, sportovně relaxační areál školní družiny).
 17. Nový multifunkční sportovní areál ve venkovních prostorách školy.
 18. Možnost vybrat si oběd ze dvou jídel.
 19. Pravidelně navštěvovat divadelní představení, exkurze.