Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Termín konzultačních hodin pro školní rok 2019-20

Školní metodik prevence : Mgr. Milan Petr

Středa  13.40 - 15.00

Po telefonické domluvě kdykoliv.