Tělocvična

Úhrada pronájmu

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do pátku 15. 12. 2023.

                                                                                                                       

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                 Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                   ředitel školy