Tělocvična

Placení tělocvičny

ŽÁDÁM VŠECHNY SPORTOVNÍ SLOŽKY, ABY DO 27. 9. 2019 V KANCELÁŘI ŠKOLY, PODEPSALY NÁJEMNÍ A VÝPŮJČNÍ SMLOUVY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.
Děkuji.
Mgr. Milan Petr, ředitel školy

Placení tělocvičny