Mobiliář digitálních zařízení

Mobiliář digitálních zařízení (notebooků) ZŠ Bechyně, Školní 29 určený k prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy

 • Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro všechny žáky tak, aby nebyli vyloučeni ze vzdělávání, které je uskutečňováno s podporou digitálních technologií. Například nemohou doma vypracovávat domácí úkoly nebo se připravovat pomocí digitálních zařízení, protože je nemají dispozici.
 • Způsob využití mobiliáře

           Zařízení v mobiliáři mohou žáci využívat například pro

 • k (domácí) přípravě na výuku,
 • práci ve výuce
 • k přípravě na přijímací zkoušky,
 • k výuce na dálku či hybridně,
 • ve školních zájmových aktivitách, ve školní družině apod.
 • Zapůjčování notebooků

Typicky lze digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit dlouhodobě (na celý školní rok) nebo krátkodobě (např. na konkrétní projekt nebo doučování či po dobu karantény a dlouhodobé nemoci).

 • Realizace zápůjčky
 • Mobiliář je umístěn v učebně robotiky (nadstavba nad pavilonem 2. stupně)
 • Správce mobiliáře: Ing. I. Mašterová, Ing. I. Syrovátková

e-mail masterova.ilona@zsbechyne.cz

            syrovatkova.ivana@zsbechyne.cz

tel. 381 212 600 (sborovna), 381 213 016 (kancelář)

 • Zákonný zástupce nezletilého žáka podepíše protokol o předání (krátkodobá zápůjčka) nebo smlouvu o zápůjčce (dlouhodobá zápůjčka).

Příručka k prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy MŠMT

Mgr.Milan Petr

ředitel školy