Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Návrat do školy po vánočních prázdninách, začátek výuky opět podle rozvrhu v 8,00 hodin.