Zahájení 2. pololetí

Zahájení vyučování po pololetních a jarních prázdninách.