Třídní schůzky

Třídní schůzky jarní se budou konat 23. dubna 2020

 Třídní schůzky pro 1. stupeň od 16,00 hod v kmenových třídách.

 Třídní schůzky a konzultační hodiny na 2. stupni od 16,00  do 19.00 hodin v kmenových třídách a u jednotlivých vyučujících.