Třídní schůzky

Třídní schůzky podzimní se budou konat 14. listopadu 2019

 Třídní schůzky pro 1. stupeň od 16,00 hod v kmenových třídách.

 Třídní schůzky a konzultační hodiny na 2. stupni od 16,00  do 19.00 hodin v kmenových třídách a u jednotlivých vyučujících.