Porada pedagogických zaměstnanců

Pravidelná měsíční porada od 8.00 hodin