Porada pedagogických zaměstnanců

Pedagogická rada k 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 od 13.30 hodin.