Porada pedagogických zaměstnanců

Pravidelná měsíční porada od 14.00 hodin