Aktuality

Zahájení školního roku 2021-2022 - Informace pro rodiče

Vážení rodiče

Žáci budoucí 1. třídy zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod  ve své kmenové třídě. Ve venkovních prostorech před školou budeme dodržovat všechny hygienické nařízení a žádné krytí úst a nosu tedy nebude potřeba u prvňáčků ani u rodičů. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy bude dle nařízení MŠMT nutné si nasadit krytí úst a nosu. Dospělé osoby – respirátor a prvňáčci chirurgickou roušku. Po usazení do lavic si prvňáčci budou moci roušku SUNDAT. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne ve čtvrtek 2. 9. 2021. Informace k samotnému testování viz níže.

Žáci 2. – 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod ve svých kmenových třídách. Na úvod musí žáci dle nařízení MŠMT absolvovat první povinné antigenní testování. Bude se opět jednat o samoodběrové antigenní testy na stejném principu, jako žáci absolvovali v loňském školním roce. Před samotným testováním je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku. Prosím o zajištění 2-3 ks chirurgických roušek a igelitového sáčku pro použité či znehodnocené roušky.

Provoz školní družiny bude pro žáky 2. – 5. tříd v provozu již od 1. 9. 2021 od 6:00 do 16:30 hod. Povinné antigenní testování bude probíhat až ve třídě, dle nařízení MŠMT není nutné, aby byli žáci testováni už ve školní družině. Ve školní družině budou dodrženy všechny zvýšené hygienické požadavky a nařízení.

Testování bude probíhat v těchto dnech: středa 1. 9. (2. - 9. ročník)/čtvrtek 2. 9. (1. ročník),  pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace).

Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování, nosí chirurgickou roušku jen na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku NEMUSÍ. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

Žáci, kteří se NEBUDOU TESTOVAT, vztahuje se na ně výjimka z povinného testování:

Testování se neprovede u žáků s dokončeným očkováním (uplynulo 14 dnů od 2. očkovací dávky), dále pak u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID – 19, a u žáků, kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Všechna nutná potvrzení týkající se NETESTOVÁNÍ ŽÁKŮ je nutné donést dne 1. 9. 2021 a před samotným testováním odevzdat třídnímu učiteli. Bez daného prokazatelného potvrzení, že žák splňuje výjimku z povinného testování, nebude možné žáka z testování uvolnit!

 

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:

Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní testování.

V případech, ve kterých žák neabsolvuje antigenní test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale již od 1. 9. 2021 pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Žák, který neabsolvuje povinné antigenní testování, musí nosit ochranné krytí úst a nosu (informace viz výše) po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, na zájmovém kroužku, v prostorách třídy i během výuky, o přestávce na chodbách, u šaten, v prostorách školní jídelny. Nemůže cvičit ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Vše dle NAŘÍZENÍ MŠMT.

Níže přikládám Manuál MŠMT. Vaše veškeré dotazy a připomínky rád zodpovím na tel. 381 212 329 nebo mail: petr.milan@zsbechyne.cz

MŠMT: Manuál k provozu škol a testovaní

/www/zsbechyne/fs/msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace k testování dle MŠMT

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdý na naše žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. DĚKUJI.

 

Mgr. Milan Petr, ředitel školy