Aktuality

Úhrada pronájmů

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do pátku 24. 6. 2022.

                                                                                                                                Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                   ředitel školy