Aktuality

Úhrada pronájmů

Žádám všechny složky, aby v kanceláři školy zaplatily pronájmy za tělocvičnu i nebytové prostory. Termín je do středy 15. 12. 2021.

                                                                                                                                Mgr. Milan Petr

                                                                                                                                                 ředitel školy