Aktuality

Škola o prázdninách

O prázdninách proběhla výměna oken na pavilonu dílen a oprava fasády. Upravilo se blízké okolí budovy a prostor pro lavičky. Instalovalo se osvětlení školního hřiště. V pavilonu 1.stupně bylo opraveno obložení stěn ( výmalba a obklady). Nainstalovali jsme dekorační sítě na výzdobu a práce dětí.

Škola o prázdninách

Škola o prázdninách

Škola o prázdninách