Aktuality

REVOLUTION TRAIN

S osmáky a deváťáky jsme 13.12. navštívili REVOLUTION TRAIN, který měl krátkou zastávku v Táboře.  Multimediální vlaková souprava je unikátním nástrojem preventivní protidrogové prevence založeným na smyslovém prožitku a interaktivitě. Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Témata a hlavní sdělení programu jsou především apel na zdravý způsob myšlení, význam osobní svobody, odpovědnost za vlastní bezpečí, inspirace k pozitivním životním volbám. Rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové, špatná rozhodnutí mají fatální důsledky.

                                                                                                                        Kodadová Markéta

Fotografie naleznete:https://www.zsbechyne.cz/galerie/revolution-train/