Aktuality

Příměstské tábory na Základní škole Bechyně, Školní 293

DDM Tábor ve spolupráci se ZŠ Bechyně, Školní 293, pořádá během hlavních prázdnin

4 turnusy příměstského tábora, který je určen pro děti od 7 do 11 let (pro děti, které mají ukončen první ročník školy).

Turnusy: A (8. 7. – 12.  7.), B (15. 7.  – 19. 7.), C (12. 8. – 16. 8.), D (19. 8. – 23. 8.).

Bližší informace (cena, plakát, přihlášení…..) budou vyvěšeny na webových stránkách školy, na nástěnce u bývalé Komerční banky a předány zákonným zástupcům žáků 1. stupně v informačním kanálu Škola Online.

 

                                                                                              Mgr. Milan Petr, ředitel školy