Aktuality

Národní plán doučování

Škola do prosince 2021 využije podpory z národního plánu doučování, který má zmírnit negativní dopady distanční výuky z minulého školního roku. Cílem je zajistit doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch, došlo u nich ke zhoršení výsledků vzdělávání.  Sledován byl nejen prospěch, ale i základní přehled v tématech, naplňování očekávaných znalostí.  Doučování slouží jako podpora při dosahování úspěchů a dílčích posunů jednotlivých žáků.

Doučování je bonus ne trest. Sebevzdělání, projevená snaha zlepšit svoje znalosti a posunout se, zažít třeba úspěšné zvládnutí testu.

Doučování je dobrovolné a nehradí se. Pokud vyučující doporučí docházku, měl by žák vzít pobídku v úvahu. Docházka může probíhat nepravidelně, když mají žáci pocit, že probírané téma z hodin potřebují zopakovat.

Na NPD bude navazovat od ledna 2022 doučování financované z jiných zdrojů až do konce šk.r. 2021 -2022

 

Bude probíhat doučování

  1. Matematika 7.A – úterý od 14:00 – 15:00
  2. Matematika 8.A, 8.B, 9.A - středa od 14:00 – 15:00
  3. Anglický jazyk pro 3 – 6. ročník - 1.sk. pondělí 13:00 -14:00, 2.sk úterý 13:00 – 14:00
  4. Český jazyk 2. stupeň – středa od 7:00 – 7:45 7.A, 8AB
  5. Chemie – středa ?  dle domluvy s vyučující
  6. Doučování ČJ/ Ma pro 4. a 5.třídu -  čtvrtek 13:00 – 13:45
  7. Doučování matematika pro 6. AB - úterý od 7:00 – 7:45 – M. Widlová  v ŠD

Čas doučování se zobrazuje v rozvrhu DM u jednotlivých tříd.

Motivační slogan:

Utíkat před svými problémy a před tím, co nám nejde, je závod, který není možný vyhrát.

Když neznáš - naučíme tě. Když nerozumíš – vysvětlíme ti. Když už nemůžeš – pomůžeme ti.

Když nechceš – rozejdeme se.   Tomáš Baťa

Mgr. Petra Zelenková