Projekty školy

Léto plné zábavy

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo žádost o podporu na realizaci projektu Léto plné zábavy registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010328.
Pořádání příměstských táborů pro děti 1. stupně základní školy zaměstnaných rodičů.

Léto plné zábavy