Projekty školy

Dopravní výchova hrou

V rámci projektu Šablony II – ZŠ Školní Bechyně ve čtvrtek 18. června 2020 se na naší škole uskutečnil projektový den „Dopravní výchova hrou“.

Žáci ve dvojicích plnili úkoly na osmi stanovištích, která vzhledem k deštivému počasí musela být umístěna v budově školy. Prokazovali znalost dopravních značek, zručnost v jízdě na koloběžce, určovali správné typy dětských autosedaček pro věkové kategorie dětí, poznávali záludnosti počasí v dopravě, odhalovali chyby při cestě rodiny osobním autem, luštili tajenku z odpovědí na kvízové otázky z dopravy, skládali papírové jízdní kolo z jednotlivých částí a určovali nejlépe viditelné oblečení.

Po splnění všech úkolů děti obdržely Osvědčení o absolvování školního projektu, sladkou odměnu a drobný dárek od policie. Za spolupráci na projektu děkujeme zejména p. Zalubelovi z Policie ČR a strážníkům naší městské policie.

Bc. Marta Widlová

 

Další foto: https://www.zsbechyne.cz/galerie/dopravni-vychova-hrou/