Projekty školy

Chování dětí za mimořádných událostí

24. února proběhl na naší škole projektový den pro žáky 1. a 2. třídy pod názvem Chování dětí za mimořádných událostí. Děti při něm získávaly vědomosti o zákeřných okolnostech života jako je zranění, nehody, požár a další nástrahy, se kterými se mohou setkat, a možnostech řešení takových situací.

Pod dohledem profesionálního zdravotnického záchranáře se děti učily ošetřovat různé druhy poranění, s členkou sboru dobrovolných hasičů si zkoušely, jak uhasit malý požár, a také již vědí, jak dopravit zraněného kamaráda například na nosítkách připravených z deky nebo z oblečení a také, jak zachránit člověka tonoucího nebo propadlého v ledu, aniž by ohrozili sami sebe.

Tato akce poskytla praktickou hravou formou našim nejmladším žákům mnoho užitečných poznatků pro případy ohrožení lidského života a zdraví. Budeme se snažit tyto zážitky zprostředkovat i dalším dětem po jejich návratu do běžného „živého“ vzdělávání.

 

Bc. Marta Widlová

Fotografie: https://www.zsbechyne.cz/galerie/chovani-deti-za-mimoradnych-udalosti/